Home Phim Hành Động ĐÀN SÓI ĐỨC QUỐC XÃ [Thuyết Minh] – Annabelle Lanyon | Phim Hành Động Chiến Tranh Chống Phát Xít

ĐÀN SÓI ĐỨC QUỐC XÃ [Thuyết Minh] – Annabelle Lanyon | Phim Hành Động Chiến Tranh Chống Phát Xít

by Black Widow

Đàn Sói Đức Quốc Xã [Thuyết Minh] – Annabelle Lanyon | Phim Hành Động Chiến Tranh Chống Phát Xít Tại Đức vào đỉnh điểm của Chiến tranh thế giới thứ hai, một nhóm lính Mỹ phát hiện ra kế hoạch quỷ quyệt của Bác sĩ Mengele nhằm tạo ra một đội quân người sói của Đức Quốc xã không thể ngăn cản.

Related Videos

Leave a Comment